ایرانسل 2

 

شکایت 1: ایراد در سیستم ایرانسل

شکایت 2: عدم پاسخگویی مناسب پشتیبانی ایرانسل

 

شرح واقع:

یکی از دوستان سیم کارتی داشت که نمی توانست با آن با هیچ جا تماس برقرار کند

مقدار شارژ آن را با کد *141*1# بررسی کردیم حول حوش 1000 تومان شارژ داشت که دوستم می گفت تازه شارژش کرده ام.

برای بار اول زنگ زدیم 140:

پس از چهار، پنج دقیقه تماس با اپراتور برقرار شد و پس از پرسش های مشخصاتی مان، سیم کارت ما را بررسی کردند و گفتند شما 2 ریال در سیم کارت خود دارید و کد *141*1# را معرفی کردند(گویی ما منقل تشریف داریم و این یک کد جادویی است) و گفتند برای اطلاع از مانده حساب از این کد استفاده کنید گفتیم سیم کارت 1000 تومان شارژ نشان می دهد قبول نکرد و ما را به شارژ سیم کارت تشویق کرد و در آخر با کمال تعجب گفت آیا مشکل دیگری دارید؟ و تماس را قطع کرد.

برای بار دوم زنگ زدیم 140:

همان اتفاق های قبلی افتاد و ما فقط توانستیم در آخر این را بگوییم که اگر سیم کارت ما 2 ریال دارد پس چرا هنگام تماس گرفتن به جای اعلام کم بودن موجودی، بیدرنگ تماس قطع می شود او گفت: آقا بهتر برید سیم کارت خود را شارژ کنید و باز تماس به آخر رسید.

برای بار سوم زنگ زدیم 140:

همان اتفاق های قبلی افتاد و ما باز فقط توانستیم در آخر این را بگوییم که اگر سیم کارت ما 2 ریال دارد پس چگونه ما با اپراتور تماس می گیریم در صورتی که هر تماس با 140 به میزان 500 ریال از حساب کم می کند گفتند که این قسمت از 140 که بخش اپراتوری می باشد رایگان است در صورتی که اینگونه نبود و ما در هر بار تماس شاهد کم شدن شارژمان بودیم.

 

سیم کارتمان را هزار تومان دیگر شارژ کردیم و

برای بار چهارم زنگ زدیم 140:

همان اتفاق های قبلی افتاد و به ما گفتند که شما 2 ریال در حسابتان دارید ما گفتیم قبول ما 2 ریال داریم حالا لطفا چک کنید ببینید این کارت شارژ کی و آیا با این شماره ثبت شده است او پس از چک کردن متوجه شد که ما راست می گوییم

ولی برگشت و به ما گفت:

شما کارت شارژ را از هر کسی گرفته اید آن را پس دهید.

گفتم:

از خودپرداز گرفته ایم

تاملی کرد و گفت:

پس کارت شارژ شما معتبر نیست.

گفتم:

یعنی تقلبی است.

گفت:

نگفتم تقلبی است گفتم معتبر نیست.

و باز گفت که آیا مشکل دیگری دارید و تماس پایان پذیرفت و ما ایمان آوردیم.

ایمان آوردیم به اینکه ...

   جالب اینجاست که هر بار ما مشکلمان را مطرح می کردیم گویی ما سر کار گذاشتیمشان و با لحنی نامناسب جوابمان را می شنیدیم.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید